BEMUTATKOZÁSA jog mindenkor a győztesé, kinek hatalmát csak saját törvénye korlátozza.”

Friedrich Schiller

A szakmailag és erkölcsileg felelős jogi képviselet eszméjét vallom, munkámat a szakmai alázat, a naprakész felkészültség és ügyfélközpontúság jellemzi. Jogi diplomámat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzetem 2006-ban, egyéni ügyvédi tevékenységemet a B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként végzem.

Ügyvédi irodám Sátoraljaújhely belvárosában, a Rákóczi u. 3. szám alatti korszerű irodában várja a jelenlegi és jövőbeli ügyfeleit.

Célom, hogy lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint segítsem Önt jogainak érvényesítésében. Az ügyfeleimmel kialakított bizalmi kapcsolatban nagy hangsúlyt kap, hogy már az első személyes találkozás alkalmával tisztázzuk az adott jogügylet vagy jogvita összes lehetséges kimenetelét, a peres eljárás megindításának szükségességét, illetve a megegyezéshez vezető lépéseket.

Irodám a polgári jog, családjog, büntetőjog, munkajog, öröklési jog területén lát el hatékony, gyors, komplex és precíz jogi képviseletet az ország bármely bírósága illetve hatósága előtt.

Gazdasági társaságok számára eseti és állandó megbízás keretében, rugalmas és komplex jogi szolgáltatást nyújtok a társasági jog, a munkajog és követeléskezelés területén. Közgazdasági irányú végzettségemre és korábbi vezetői munkatapasztalatomra építve hatékonyan tudok jogi jellegű tanácsadással szolgálni cégvezetők részére a gazdasági élet jogi vonatkozású kérdéseiben, igény szerinti gyakorisággal, akár helyszíni tanácsadás keretében is, földrajzi kötöttségek nélkül. Cégeljárás keretében vállalok cégalapítást, módosítást és végelszámolást.

Munkám meghatározó részét képezik jogi dokumentumok, okiratok szerkesztése, adásvételi-, bérleti-, vállalkozói-, kölcsön-, öröklési-, életjáradéki- és tartási, ajándékozási szerződések, végrendeletek készítése és véleményezése. Bizonyos ügytípusoknál angol nyelven is vállalom jogi képviselet ellátását.

„Én, Dr. Hutkai Mária esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen!”

A visszajelzések alapján örömmel tölt el, hogy ügyfeleim elégedettek munkámmal, és bizalmukat megköszönve, az ügyvédi esküm szellemében továbbra is legjobb tudásomat nyújtva törekszem arra, hogy az általuk támasztott elvárásoknak a megfeleljek.