VÁLÁS

Már a válás sem a régi

Idei év tavaszától hatályos az új polgári törvénykönyv, amely családjogi kérdésekben is számos változást eredményezett.

Mi az ami nem változott?

A törvények változásaitól függetlenül érzelmileg nagyon nehéz döntetni az életközösség, a házasság végéről. Különösen igaz ez, ha a döntés egy vagy több gyermeket is érint.

A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie.

A válóper első lépesei
A házasságot a bíróság  valamelyik házastárs,  vagy a házastársak közösen benyújtott kérelme, egyező akaratnyilvánítása alapján bonthatja fel.  A házasság felbontására irányuló per keresetlevél  benyújtásával indul, az eljárás illetéke 30.000,- Ft.

 Jogi képviselet esetén a keresetlevelet az ügyvéd készíti el, melyhez az  igazoló okiratokat (házassági és a gyermekek születési anyakönyvi kivonata) mellékelni kell.

A bíróság elsődleges feladata az első tárgyaláson a házastársak meghallgatása, ha a felek nem békülnek ki, a tárgyalást elhalasztja, a tárgyalást követő három hónapon belül írásban kell kérni a per folytatását, ellenkező esetben ugyanis a per megszűnik.

Könnyebb válni megegyezéssel

A megegyezéses válásnak most már nem feltétele, hogy a felek megállapodjanak az ingóvagyon megosztásáról. Ez a válást egyszerűbbé teszi. Az egyezségnek a kiskorú gyerekkel kapcsolatos kérdésekre, a lakáshasználatra, és – ilyen igény esetén – a házastársi tartásra kell kiterjednie. A megegyezés jelentősége, hogy a bíróság nem tárja fel a házasság megromlás