CÉGALAPÍTÁS – CÉGMÓDOSÍTÁS

Cégalapítás – cégmódosítás

A gazdasági társaságokra vonatkozó részletes szabályok átkerültek a 2014. március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyvbe. Az egyik legfontosabb változás, ami sok céget érint a kft.-k törzstőkéjének minimálisan 3 millió forintra történő megemelése.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kft.-t alapítani csak minimum 3 millió forintos törzstőkével lehet, a már működő kft.-nek pedig legkésőbb 2016. március 15-ig kötelezően meg kell emelnie a törzstőkéjét 3 millió forintra.

Törzstőke emelés – Azok a cégek, amelyek az előírt határidőig nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést, vagy nem alakulnak át betéti- vagy közkereseti társasággá, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végeleges törlésre számíthatnak.

A törzstőke emelése többféleképpen történhet, ennek módja mindig az adott cég pénzügyi helyzetének vizsgálata után dönthető el. Nem feltétlenül kell a tagoknak a pénztárcájukba nyúlni, lehetőség van a jegyzett tőke emelésére az eredménytartalékból vagy apportból, ami akár korábban a cégnek nyújtott tagi kölcsön is lehet.

Cégalapítás – Sokan úgy gondolják, hogy túl magas a kötelezően előírt 3 millió forintos törzstőke, így letesznek arról, hogy céget alapítsanak. De jó tudni, hogy a Ptk. szerint nem kell egyetlen forintot sem rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió forintos jegyzett tőkéből, magyarul egyetlen forint letétele nélkül is alapíthatnak kft.-t. Ugyanakkor kiemelném, hogy a még be nem fizetett törzsbetét erejéig magánvagyonával is felel a nem teljesítő tag a céges tartozásokért, illetve osztalékot sem vehetnek ki.

Cégmódosítás – Mi a teendő, ha szükséges a cég adatainak módosítása, de még most nem tudja vagy nem akarja felemelni a törzstőkét? Általánosságban elmondható, hogy a cég a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni. De bizonyos adatok (tagváltozás, ügyvezető váltás, székhely, telephely módosítás) változása nem jár a létesítő okirat módosításával, így ezeket változatlanul, törzstőke emelés nélkül is be lehet jelenteni a Cégbíróságon.